Que cherchez-vous?

La dot de Sara / Yon eritaj pou Sara

Paru le 13 juin 2022
La dot de Sara / Yon eritaj pou Sara
Auteur·rice·s
Format
Papier
Maison d'édition
Kiosque
1613
Prix 26.95$
Français, Créole haïtien
Pour moi, Sara a tou­jours été une enfant bien spé­ciale. J’ai sou­vent dit à Giselle com­bi­en elle me rap­pelle ma grand-mère Aïda. Elle a tout d’elle, ses yeux de braise et de ten­dresse, ses cheveux en lianes qui me don­nent tant de fil à retor­dre lorsque je dois les coif­fer. Pou mwen menm, Sara se te yon tim­o­un vre­man trè spesyal. Sou­van m di Giselle kon­byen li fèm son­je grann mwen, Aïda. Sara ak Aïda, 2 gout dlo. Je yo menm jan, ou ta di 2 boukan dife, 2 bwa dife, plen ak chalè lan­mou, ak yon kalite voum cheve, w a di lyann, ki te banm kont tra­ka lè pou m penyen l. Adje !
Retour en haut de page